Mts. Marskamp

Wilsum
74 melkkoeien
49 hectare, klei
16.000 kg meetmelk/ha

In Wilsum, nabij Zwolle, is melkveebedrijf Marskamp gevestigd. Hier zitten Christien en Roelof samen met zoon Arjan in de maatschap, waar Arjan het bedrijf in de 5e generatie voortzet op deze locatie. De koeien worden gemolken in een 2x6 melkstal, met 2 jaar oude krachtvoerboxen. Het bedrijf heeft een gemiddelde melkproductie van 10.500 kg melk met 4,36% vet en 3,55% eiwit. In 2014 zijn zonnepanelen op de schuur en het achterhuis gelegd en in 2019 is de ligboxenstal gerenoveerd. Er wordt gestreefd naar oude koeien die veel ruwvoer kunnen opnemen. Weidegang is dan ook de focus van het bedrijf, met zoveel mogelijk vers gras.

Scores & genomen maatregelen

2022 2023
2022 2023
2022 2023

Levensduur

jaren · maanden · dagen
6·5·9 6·8·27

Stikstofbodembalans

kg N/ha
169 60
Meer info

Stikstofbodembalans

Het stikstofbodemoverschot is redelijk hoog. Het bedrijf heeft grasland met Engels Raai. Om dit omlaag te krijgen zouden grasklaver en kruiden kunnen worden gezaaid die stikstof binden aan de bodem. Hierdoor hoeft minder stikstof te worden aangewend in de vorm van kunstmest.

Blijvend grasland

aandeel in %
86 76
Meer info

Blijvend grasland

Er is weinig rotatie met maisland en weinig herinzaai. Veel aandacht gaat naar het onderhoud van het grasland zodat deze zo lang mogelijk meegaat. Door het goede graslandbeheer en de structuur van de weidegang kan de grasmat lang en duurzaam meegaan.

Kalveropfok

KalfOK punten
82 87
Meer info

Kalveropfok

Het jongvee wordt aangehouden middels een geboorte piek. Dit gaat om de eerste inseminatiepiek van het jaar met gesekst sperma, en de rest gaat weg. Alleen één stierkalf Belgisch blauw blijft tot 2,5 jaar op het bedrijf. Al het jongvee wordt in de zomer geweid, en zo is van 1 mei tot en met september het kalverhok volledig schoon.

Ammoniakemissie

kg NH₃-/ha
39 37
Meer info

Ammoniakemissie

Er wordt volop geweid wat ervoor zorgt dat de ammoniakemissie lager is. De grootste stap die zij zetten voor een lagere ammoniakemissie is de hoge voerbenutting. Door de grote benutting met weidegang, waarbij mest en urine gescheiden op het land gebracht wordt, is er minder emissie.

Natuur & Landschap

% beheeroppervlakte
1,2
Meer info

Natuur & Landschap

Het bedrijf is omringd door veel Natura 2000 gebieden en zit midden in de uiterwaarden. De familie wil echter niet weg van deze plek. Het bedrijf is mooi op orde en ze kunnen veel weidegang toepassen. Doordat er voor nu genoeg land is, is er geen contact gelegd met natuurbeheersorganisaties.

Broeikasgasuitstoot

gram CO₂-eq/kg meetmelk
783 770
Meer info

Broeikasgasuitstoot

De broeikasgasuitstoot van melkveebedrijf Marskamp is laag. Er wordt 12.196 Kg meetmelk uit eigen voer geproduceerd dus er is een hoge voer benutting. Door de weidegang, van minstens 1.800 uur per jaar, zijn minder oogst- en conserveringsverliezen. Door het gras vers te voeren, wordt het eiwit in het gras goed benut en hoeft minder eiwit aangekocht te worden in de vorm van krachtvoer. Er wordt 22,3 kg krachtvoer per 100 kg meetmelk gevoerd. De veestapel omvat relatief grote koeien dus deze kunnen het ruwvoer goed verwerken. Daarnaast wordt erop gelet dat het krachtvoer een lage CO2-equivalent per kilogram heeft.

Eiwit van eigen land

% van totaal gebruikt eiwit
70 71
Meer info

Eiwit van eigen land

Het percentage eiwit van eigen land is 71%. Gemiddeld zit er 152 gram RE in het eigen voer. Door veel te weiden zijn er weinig verliezen waardoor veel eiwit benut wordt door de koeien. Ook is het krachtvoeraandeel laag waardoor veel uit eigen ruwvoer, dus van eigen land, wordt gehaald. De focus ligt scherp op het eigen voer eerst. Dat is dan ook de kracht van het bedrijf.

Weidegang

Volledig

Doelstelling toekomst

De kracht van het bedrijf is doen wat je leuk vindt en wat goed voelt. Met hun dagelijkse bezigheden volgen ze hun weg naar hun eigen stip op de horizon. Daar gaat dan ook hun aandacht naartoe en dat geeft een mooie focus op de weidegang en een oude veestapel.

Voor de toekomst is het plan om nog 40 zonnepanelen erbij te realiseren, waardoor het bedrijf volledig energieneutraal is.

Daarnaast zoeken ze naar een nieuwe balans nu de derogatie per 1 januari 2023 is komen te vervallen en gezien het bedrijf in de uiterwaarden is gevestigd. Dit is te behalen door extra land bij het bedrijf te voegen om zo extensiever te worden. Ook is het plan dat het bedrijf binnen ongeveer 5 jaar wordt overgenomen. Hier wordt de komende jaren aan gewerkt.