Molkfeebedriuw Jongbloed 

Wytgaard
160 melkkoeien
100 hectare, klei
16.000 kg meetmelk/ha

Het bedrijf van de gebroeders Auke Tseard, Age Wybren en Jelle Kor is een echt familiebedrijf en zit al generaties in de familie. De over groot vader is in 1917 op deze locatie gestart. In 2008 en 2012 zijn de broers in maatschap gegaan met hun vader Wiebren. Eerst de oudste, daarna de twee jongste broers. In 2016 is een stuk aan de oude ligboxenstal gebouwd met daarbij een nieuwe melkstal. Vanwege de fosfaatregelgeving moest er wel weer flink gereduceerd worden in het aantal stuks vee. In 2022 is het bedrijf overgenomen van de ouders. Er wordt bewust gewerkt aan duurzaamheid om hierdoor goed op de Foqus planet-indicatoren te scoren. De wens bestaat om in aanmerking te komen voor de PlanetProof-melkstroom.

Scores & genomen maatregelen

2022 2023
2022 2023
2022 2023

Levensduur

jaren · maanden · dagen
6·11·20 7·4·10
Meer info

Levensduur

De koeien op het bedrijf worden oud. De afvoerleeftijd was in 2023 met ruim 7 jaar hoog. Dit komt mede door de nieuwe stal die voldoende ruimte biedt. Daarnaast zijn de gebroeders zuinig op hun koeien. Zo wordt er lang doorgeïnsemineerd en is er een groot strohok aanwezig, waar een zwakke koe kan verblijven.

Er wordt bewust een drieweg kruising bij het vee toegepast. Dit gebeurt met zes verschillende rassen: Fleckvieh, Jersey, Montbeliarde, Brownswiss, Holstein en Noors roodbont. Duurzaamheid begint bij het kalf en de biest wordt consequent op kwaliteit gemeten. De koeien worden preventief bekapt. Een kreupele koe wordt direct bekapt, vervolgens de koeien die 100 dagen in lactatie zijn en de koeien die drooggezet worden. Koeien worden voor de droogstand afgebouwd in het rantsoen en worden de laatste week eenmaal daags gemolken. Vervolgens wordt er bewust een relatief lange, zevenweekse droogstand aangehouden.

Stikstofbodembalans

kg N/ha
192 113
Meer info

Stikstofbodembalans

Er wordt bemest naar opbrengst. Vooraf wordt een mestmonster genomen zodat de bemesting beter kan worden afgestemd. Tijdens droogte wordt gesleepslangd met meer water.

De kunstmest in het voorjaar wordt in twee giften gegeven. Hierdoor is de stikstofbenutting beter.

Blijvend grasland

aandeel in %
95 87

Kalveropfok

KalfOK punten
87 83

Ammoniakemissie

kg NH₃-/ha
50 51
Meer info

Ammoniakemissie

Er wordt veel zorg besteed aan het rantsoen. Er wordt ook bewust gestuurd op het eiwitgehalte in het rantsoen om zo een hoge stikstofbenutting te hebben. Dit zorgt voor een lagere ammoniakemissie.

Ze letten goed op dat er bemest wordt naar opbrengst. Hierdoor wordt gewerkt met een duidelijk plan en zijn er minder stikstofverliezen.

Natuur & Landschap

% beheeroppervlakte
20,9 15,6
Meer info

Natuur & Landschap

Afgelopen seizeon was er 8 hectare kruidenrijk grasland aanwezig. Helaas is dit in de herfst aangevreten door de muizen. Dit voorjaar zal beoordeeld worden, of het opnieuw ingezaaid moet worden, of dat het zichzelf kan herstellen.

Broeikasgasuitstoot

gram CO₂-eq/kg meetmelk
842 740
Meer info

Broeikasgasuitstoot

Er zijn zonnepanelen aanwezig en er is een windmolen. Dit zorgt gezamenlijk voor zo’n 70.000 kwh aan duurzame energie.

Ze hebben bewust gekozen voor de juiste voeders met optimale voederwaarden en een lage footprint.

De kunstmest die wordt gebruikt is Novurea. Dit is een ureummeststof met een urease remmer. Een ureum meststof heeft een lage footprint bij aankoop.

Eiwit van eigen land

% van totaal gebruikt eiwit
58 54
Meer info

Eiwit van eigen land

Door het kort op de bal spelen en scherp op de eiwitnorm voeren, wordt de aankoop van eiwit beperkt. Er wordt veel vers gras gevoerd. Dit gebeurt door een combinatie van vers gras voeren op stal en weidegang. Het voordeel van veel vers gras is dat je maar heel weinig eiwit aan hoeft te kopen en ook geen inkuilverliezen hebt. Ze maken lasagnekuilen gemaakt van ongeveer 45% drogestof. Daarbij mag de eerste snede wat droger zijn. Hierdoor is het gras goed te benutten.

Weidegang

Volledig Meer info

Weidegang

Ze hebben gekozen voor het weidesysteem Nieuw Nederlands Weiden. Dit zorgt ervoor dat het aanbod en de kwaliteit stabiel blijft waardoor het melkureum stabiel laag blijft. Er worden veel dagen overdag geweid, wat goed is voor de koe. ’s Nachts wordt op stal vers gras gevoerd.

Doelstelling toekomst

Het bedrijf wil aan de voorkant blijven zitten met ontwikkelingen. Zo wordt er deelgenomen aan het project Koe en Eiwit en hebben zij zich nu aangemeld als Foqusbedrijf. De ondernemers willen vooral goed de focus leggen op het management. Dit is direct goed voor de portemonnee. Ze staan open voor technische ontwikkelingen maar het is daarbij wel belangrijk dat dit goed geborgde maatregelen zijn.