TM de Jong VOF

Haastrecht
113 melkkoeien
84 hectare, klei en veen
14.285 kg meetmelk/ha

Het bedrijf van de Martin en Petra de Jong is gelegen in het Groene Hart in Haastecht. De grondsoort bestaat grotendeels uit veen met ongeveer 84 ha grond in gebruik. De 8 ha snijmais wordt deels bij huis en deels op afstand geteeld op goede kleigrond. Daarnaast bestaat de grond voor een kleine 30 ha uit natuurgrond. De melkproductie per koe is met 10.808 kg meetmelk hoog te noemen, zeker i.c.m. met het hoge aandeel natuurland. Het bedrijf scoort goed op de Foqus planet-indicatoren. Dit is niet geheel bewust, maar wel proberen we al jarenlang efficiënt te boeren met optimaal gebruik van alle nutriënten. De focus ligt echt op het saldo. Op dit bedrijf is te zien dat juist het jarenlang sturen op een zo hoog mogelijk saldo ook resulteert in hoge scores op duurzaamheid.

Scores & genomen maatregelen

2022 2023
2022 2023
2022 2023

Levensduur

jaren · maanden · dagen
6·5·5 6·8·9

Stikstofbodembalans

kg N/ha
111* 94*
Meer info

Stikstofbodembalans

De bemesting van rundveemest wordt zoveel mogelijk in de eerste helft van het jaar gedaan. Daarbij wordt veel water aan de mest toegevoegd. Er wordt bemest waarvoor je oogst. Hierdoor wordt gewerkt met een duidelijk plan en zijn er minder stikstofverliezen.

Blijvend grasland

aandeel in %
91 72

Kalveropfok

KalfOK punten
89 81

Ammoniakemissie

kg NH₃-/ha
44 43
Meer info

Ammoniakemissie

Niet alleen bij de melkkoeien wordt veel weidegang toegepast, ook bij het droogvee en het jongvee is dit het geval.

Het groter areaal natuurland zorgt voor een mooi verdunning van de emissie per ha.

Tijdens het bemesten wordt veel water toegevoegd. Daarnaast wordt in droge periode gebruik gemaakt van een baggerpomp.

Er wordt bewust maisland op afstand gepacht om zo de benutting van het grasrijke rantsoen te verhogen.

Natuur & Landschap

% beheeroppervlakte
36,6 40,3
Meer info

Natuur & Landschap

Op de 28,5 ha natuurland wordt veel geweid. Daarnaast wordt daar ook goed hooi van gewonnen. Het natuurhooi en natuurgras wordt juist bij het jongvee en droogvee in het rantsoen verwerkt. Dit zorgt dat het geen negatief effect heeft op de kwaliteit van het voer van het melkvee.

Er wordt bewust gekozen het productieve land ook echt intensief te beheren om zo voldoende kwaliteit te behalen.

Broeikasgasuitstoot

gram CO₂-eq/kg meetmelk
795* 828*
Meer info

Broeikasgasuitstoot

Op het bedrijf worden redelijk wat bijproducten gevoerd, zoals bierbostel, proti+ en gluco+. Deze hebben t.o.v. brok een veel lagere footprint bij aankoop en met name bierbostel heeft ook een lage emissiefactor voor methaanuitstoot uit de pens. De sojaschroot die aangekocht wordt is gecertificeerd ontbossingsvrij. Dit zorgt ervoor dat deze footprint veel lager is.

Het bedrijf realiseert een hoge meetmelkproductie per koe. Er wordt secuur gevoerd en er is veel aandacht voor het uitkuilen. Een glad snijvlak is bijvoorbeeld een must. Al het ruwvoer wordt opgeslagen in sleufsilo’s. In combinatie met een goed en secuur uitkuilmanagement voorkomt dit veel voederverliezen. Ook de snijmais is met 1003 VEM van goede kwaliteit. Daarnaast wordt groene energie gebruikt op het bedrijf.

Eiwit van eigen land

% van totaal gebruikt eiwit
62 65
Meer info

Eiwit van eigen land

Ze gaan secuur met het land om. Dit geldt van bemesting tot oogst. Het beheer en onderhoud van het land is daarbij van groot belang.

Er worden lasagnekuilen gemaakt om zo het rantsoen stabiel te houden en te zorgen voor een optimale benutting van het voer.

Weidegang

Volledig Meer info

Weidegang

Er is gekozen voor het weidesysteem Nieuw Nederlands Weiden. Dit zorgt ervoor dat het aanbod en de kwaliteit stabiel blijft. Ook overdag wordt veel geweid. 

Doelstelling toekomst

In de toekomst wil het bedrijf de huidige melkstal vervangen voor melkrobots. Daarnaast is er de wens om het bedrijf verder te optimaliseren. Groei is daarbij geen doel. We zijn goed tevreden met waar we nu zitten, al zijn er wel uitdagingen vanwege de veengrond, het gebied en de hele wet- en regelgeving.