Wouters-Kokx VOF

Molenschot
98 melkkoeien
55 hectare, zand
15.887 kg meetmelk/ha

Kees en Silvia hebben samen met hun zoon Arjan een melkveebedrijf, een zorgtak en sinds 2020 een ijsboerderij. De verantwoordelijkheden zijn verdeeld: Silvia is verantwoordelijk voor het ijs, Kees regelt de zorg en Arjan de koeien. De melkkoeien produceren 9.709 kg meetmelk per jaar. Vanwege de Wet grondgebonden groei wordt geen jongvee op het bedrijf opgefokt. Dit geeft de mogelijkheid al het vee te dekken met Belgisch witblauwe stieren. Meestal worden afgekalfde vaarzen gekocht ter vervanging van de afgevoerde koeien. De 3 P’s staan voor het bedrijf centraal: Profit, dat is de basis. People, verbonden met de maatschappij door de zorgtak en ijsboerderij. Planet, werken aan duurzaamheid, zonnepanelen en natuurgrond. De ervaring is nu dat dit deuren opent. Er wordt meer als ondernemer gekeken naar het bedrijf in plaats van als boer.

Scores & genomen maatregelen

2022 2023
2022 2023
2022 2023

Levensduur

jaren · maanden · dagen
6·11·9 6·10·17
Meer info

Levensduur

Een sterk punt op het bedrijf is de levensduur van de melkkoeien. Er wordt extra zuinig omgegaan met het vee omdat dit allemaal moet worden aangekocht. In 2022 was de afvoerleeftijd van de melkkoeien 7,3 jaar.

Daarnaast wordt er lang door geïnsemineerd. Er wordt goed naar de aan te kopen dieren gekeken of ze wel binnen het bedrijf passen.

Recent is gestart met weidegang. Dit past in het complete plaatje en het is goed voor de levensduur van de koeien.

Stikstofbodembalans

kg N/ha
133 157
Meer info

Stikstofbodembalans

De bemesting wordt goed afgestemd op de te verwachten opbrengst. De kunstmestgift wordt in het voorjaar in twee keer gegeven. Dit zorgt voor een betere benutting van de meststof.

Blijvend grasland

aandeel in %
53 58

Kalveropfok

KalfOK punten
84 88

Ammoniakemissie

kg NH₃-/ha
43 43
Meer info

Ammoniakemissie

De ammoniakemissie per ha is flink gedaald de laatste jaren. Enerzijds door de uitbreiding van het areaal door natuurgrond. Anderzijds door een lagere eiwit in het rantsoen. In 2022 was dat 157 gram ruw eiwit per kg drogestof.

Natuur & Landschap

% beheeroppervlakte
36,4 38,2
Meer info

Natuur & Landschap

In de laatste jaren is natuurgrond bij het bedrijf in beheer gekomen. Dit past goed binnen het bedrijf en een deel van het voer is geschikt voor de paarden.

Broeikasgasuitstoot

gram CO₂-eq/kg meetmelk
913 813
Meer info

Broeikasgasuitstoot

Er worden bijproducten op het bedrijf gevoerd. Deze hebben een lagere footprint dan de meeste krachtvoeders en passen goed in het basisrantsoen vanwege de smakelijkheid. De keuze voor welke producten hangt af van wat past binnen het rantsoen. Zo zijn er in het verleden MKS, proti+, gluc+, perspulp en aardappelen gevoerd.

De hoeveelheid krachtvoer inclusief bijproducten die wordt gevoerd is met 27 kg per 100 kg melk laag. Daarbij wordt ook gekeken naar de footprint van de brok die wordt gekocht. Het is wel belangrijk dat de melkproductie niet onder druk komt te staan. Er is heel bewust gekozen voor sojaschroot met een lage footprint.

De kunstmestsoort is ASS, omdat deze een lagere footprint heeft dan de meer gebruikelijke KAS.

Om de voederkwaliteit op een hoog niveau te krijgen is er voor kalendermaaien gekozen. Hierdoor wordt ruwvoer van hoge kwaliteit gewonnen wat ook gunstig is voor een goede verteerbaarheid en lage methaanemissie vanuit de pens van de koe.

Eiwit van eigen land

% van totaal gebruikt eiwit
49 55
Meer info

Eiwit van eigen land

Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk te melken van ruwvoer. Dit geeft ook een positief effect op eiwit van eigen land. Een uitdaging is de droogte. Daardoor viel de opbrengst in 2022 tegen.

Weidegang

Volledig

Doelstelling toekomst

De familie heeft er bewust voor gekozen om op deze plek te blijven boeren. Om een bedrijf te ontwikkelen richting de toekomst is gekozen voor verbreding. Dit past ook bij iedereen. Belangrijk is dat er een goed verdienmodel is. Het doel is het melkveebedrijf verder te optimaliseren en er een goed inkomen uit te kunnen halen. Dit jaar worden melkrobots geplaatst.