Melkveebedrijf Stevens

Holten
106 melkkoeien
42 hectare, zand
21.980 kg meetmelk/ha

Geert en Dineke Stevens hebben een bedrijf met 106 melkkoeien op zandgrond. Het bedrijf heeft 35 hectare grasland en 7 hectare mais. De productie zit op 8.751 kg melk met 4.45% vet en 3.60% eiwit. De toekomstvisie van Geert en Dineke is om voor komende jaren het bedrijf en het gezin in balans te brengen met de omgeving. Vanaf dit jaar worden er hoogdrachtige pinken aangekocht. Op het bedrijf wordt focus gelegd om veel vers gras in de koeien te krijgen door middel van weidegang. Geert heeft ook veel aandacht voor projecten om de uitstoot van zijn bedrijf te verlagen en is deelnemer aan het Netwerk Praktijkbedrijven en Koeien & Kansen.

Scores & genomen maatregelen

2022 2023
2022 2023
2022 2023

Levensduur

jaren · maanden · dagen
6·10·17 6·9·3

Stikstofbodembalans

kg N/ha
163 93
Meer info

Stikstofbodembalans

De stikstofbenutting bij de veestapel is groot. Dit komt doordat er weinig eiwit wordt gevoerd en toch gemiddeld melk wordt geproduceerd.

Blijvend grasland

aandeel in %
87 83
Meer info

Blijvend grasland

Op het bedrijf is een groot aandeel blijvend grasland. Dit wordt gerealiseerd doordat weinig mais wordt geteeld op het bedrijf dus hierdoor ook weinig rotatie nodig is. Ook wordt al het grasland met een wiedeg bewerkt in het voorjaar. Hierdoor blijft de kwaliteit van de grasmat goed waardoor minder vernieuwd hoeft te worden. In de toekomst wil Geert Stevens dit ook in het najaar gaan doen en meer beregenen zodat de grasmat in een droogteperiode ook goed blijft.

Kalveropfok

KalfOK punten
90 96

Ammoniakemissie

kg NH₃-/ha
54 59
Meer info

Ammoniakemissie

In het verleden heeft het bedrijf meegedaan aan onderzoeken over ammoniakuitstoot. In de stal is meetapparatuur opgehangen maar hier is uiteindelijk niets meegedaan omdat de stal niet voldeed aan de eisen voor goede metingen. Het bedrijf heeft een traditionele roostervloer dus er wordt niks speciaals gedaan om de ammoniakemissie te verlagen.

Natuur & Landschap

% beheeroppervlakte
13,5 7,1
Meer info

Natuur & Landschap

Op het bedrijf is een aantal hectare kruidenrijk grasland. Dit heeft het bedrijf mede om te mogen leveren aan de PlanetProof-melkstroom.

Broeikasgasuitstoot

gram CO₂-eq/kg meetmelk
871 868
Meer info

Broeikasgasuitstoot

Het bedrijf scoort laag in broeikasgasuitstoot. Dit komt o.a. omdat er krachtvoeders worden gevoerd met een lage broeikasgasuitstoot, hier zitten certificaten op, waar geen bos voor wordt gekapt. Het bedrijf levert melk aan de PlanetProof-melkstroom, waarvoor het de norm is om voor broeikasgasuitstoot onder de 1100 CO2-eq/kg melk te zitten. Naar dit doel heeft Geert Stevens daarom toegewerkt. Het bedrijf heeft een laag vervangingspercentage, hierdoor hoeven minder pinken aangekocht te worden, wat ook voordelig is voor de CO2-eq uit aanvoerbronnen.

Eiwit van eigen land

% van totaal gebruikt eiwit
62 53
Meer info

Eiwit van eigen land

Op het bedrijf wordt veel droge stof uit vers gras gevoerd door middel van weidegang. Hierdoor ontstaan geen veld-, inkuil- en uitkuilverliezen. Ook zit er meer eiwit in het verse gras dan in het gras dat in de kuil zit. Wel is sprake van weideverliezen maar dit is niet zo groot als de andere verliezen. De laatste jaren is ook beregend om het gras groen te houden en de koeien te kunnen laten weiden. Daarnaast wordt in de zomer (droge periode) tijdelijk opgestald. Wanneer de koeien wel buiten lopen is de droge stof opname maximaal en de benutting dus ook zo hoog mogelijk. Ten slotte wordt er 155 RE in het rantsoen gevoerd. Hierdoor hoeft weinig eiwit aangekocht te worden en is het percentage eiwit van eigen land hoog

Weidegang

Volledig

Doelstelling toekomst

Het bedrijf heeft een bedrijfsontwikkelingsplan waar elk jaar doelen in staan om te behalen. Voor nu is het grootste doel om meer voerwinst te behalen. In de toekomst is Geert Stevens van plan om zelf geen jongvee op te fokken maar hoogdrachtige pinken aan te kopen. Dit komt wel terug in het eiwitpercentage in de melk, dat vaak tegenvalt omdat melkveehouders hun beste vee meestal niet verkopen. Verder wil het bedrijf nog meer aandacht besteden aan het verlagen van de methaanemissie. Voer is een belangrijke bron van methaan, dus hij wil niet te hoog NDF voeren, dus veel vers gras en wellicht bijproducten in plaats van krachtvoer.