Melkveebedrijf 't Oostenenk

Almen
205 melkkoeien
102,5 hectare, 95% zand 5% klei
21.942 kg meetmelk/ha

Erik en Mathilde Bosschers komen oorspronkelijk uit Holten waar ze ruim 60 koeien molken. In 2014 zijn ze op de nieuwe locatie samen met de oom van Mathilde een ‘modern intensief bedrijf’ gestart. Ze hebben 3 melkrobots en er wordt gestreefd naar een hoge productie met een hoge voerefficiëntie. Dit resulteert in 10.953 kg/koe met 4,41% vet en 3,54% eiwit. De stal heeft een emissie arme vloer en gescheiden mest in de boxen. Ze staan open voor nieuwe dingen en kijken altijd naar wat er beter kan, want "we zijn nooit uitgeleerd”.

Scores & genomen maatregelen

2022 2023
2022 2023
2022 2023

Levensduur

jaren · maanden · dagen
6·7·12 6·11·7
Meer info

Levensduur

Het vervangingspercentage is laag met 3,9 stuks jongvee/10 koeien. De koeien kunnen goed oud worden in de moderne stal en ook wordt een koe niet direct afgevoerd als ze iets mankeert. Door de intrede van fosfaatrechten zijn ze extra scherp op jongvee.

Kalveropfok

KalfOK punten
98 88

Broeikasgasuitstoot

gram CO₂-eq/kg meetmelk
792 785
Meer info

Broeikasgasuitstoot

Ze hebben als doel om gras met hoog VEM en RE van ongeveer 165 te produceren. Om dit te realiseren doen ze vanaf 2023 aan kalendermaaien (elke 4 weken maaien). Tot nu toe is dit alleen bij de vierde snede niet gelukt. Daarnaast is de veldperiode kort (minder dan 48 uur) voor zo min mogelijk verliezen. Na het oogsten wordt binnen 5 dagen bemest. Ze willen de maiskwaliteit verbeteren door dit jaar onderzaai toe te passen, waardoor de mais op het juiste moment geoogst kan worden. Afgelopen jaar is ook wel eens net te vroeg geoogst omdat de mais er voor 1 oktober af moest. Tenslotte zorgt tarwegistconcentraat als krachtvoervervanger voor een lagere broeikasgasuitstoot.

Stikstofbodembalans

kg N/ha
177 100
Meer info

Stikstofbodembalans

Het merendeel van de mest, zowel dierlijk als kunstmest, wordt in het voorjaar uitgereden. Later in het seizoen wordt het restant verdeeld. Ze proberen zo goed mogelijk de bemesting af te stemmen op de verwachte opbrengst. Het stikstofbodemoverschot in 2022 was hoog door droogte. Ook wordt er niet beregend. Mais op scheurgrond wordt niet bemest met dierlijke mest, enkel 200 kg kali.

Ammoniakemissie

kg NH₃-/ha
43 43
Meer info

Ammoniakemissie

De emissie arme vloer vermindert ammoniak uitstoot. Ook is er een druppelsysteem in de stal waardoor (beperkt) water bij de mest komt.

Eiwit van eigen land

% van totaal gebruikt eiwit
44 46
Meer info

Eiwit van eigen land

In 2021 werd stalvoeren toegepast om het eiwit goed te benutten. Door mindere opbrengsten en mindere kwaliteit gras geoogst in 2021 moest in 2022 extra eiwit bijgekocht worden. In 2022 werd geen zomerstalvoeren gedaan om meer kuilvoorraad te krijgen. Om verliezen te voorkomen wordt een inkuilmiddel toegepast. Ook is een weideplan opgesteld om een hogere opname weidegras te behalen. Door rustgewasverplichting is er nu ook tarwe op een perceel op afstand, wat wordt gevoerd als eigen krachtvoer.

Blijvend grasland

aandeel in %
72 69
Meer info

Blijvend grasland

Door derogatie is 80% grasland. Er wordt wel gerouleerd, wat ook wel moet met de rustgewasverplichting. Om de kwaliteit van het grasland hoog te houden wordt in het najaar gespoten en indien noodzakelijk doorgezaaid.

Natuur & Landschap

% beheeroppervlakte
12,1 7,5
Meer info

Natuur & Landschap

Ze hebben 3 stukjes natuurgrond met botanisch grasland dat als hooi wordt gevoerd. Daarnaast zijn er singels, bomen en grasland met kruiden, wat de koeien erg smakelijk vinden. Goed voer binnenhalen is voor hun bedrijf het belangrijkst. 

Weidegang

Volledig

Doelstelling toekomst

De familie Bosschers heeft als doel om het eiwit van eigen land te verhogen door stalvoeren toe te passen. Als de mogelijkheid zich voordoet willen ze graag extensiveren.